...ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΕΡΡΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ HOTEL ELPIDA RESORT. ---- ...

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΥΥ -ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικός
Οργανισμός
Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 τ.κ. 151 23
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ
Αριθ. Τηλ.: 210 6871719
Αριθ. FAX: 210 6871789
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΘΗΝΑ:16/1/2012
Αριθ. πρωτ.: 256
ΠΡΟΣ:
Τις Υπηρεσίες Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1. Νομ/κές & Τοπικές Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ
(ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ)
2. Υπηρεσίες Υγείας ΕΟΠΥΥ που δεν
λειτουργούν με αυτοτέλεια
3. ΟΑΕΕ‐Γενική Δ/νση Ασφάλισης
Κλάδος Υγείας
4. ΟΠΑΔ ‐Δ/νση Υγειον. Περίθαλψης
Μακεδονίας 8 ΑΘΗΝΑ
5. ΟΓΑ – Δ/νση Παροχών
Πατησίων 30 ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ: « Σχετικά με τους ελεγκτές ιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. »
Από 1/1/2012 ισχύει ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και είναι αυτονόητο ότι
οι ιατροί που ασκούσαν ελεγκτικό έργο στα Ασφαλιστικά Ταμεία ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ και ΟΓΑ
είναι πλέον ελεγκτές Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και θα εξυπηρετούν όλους τους ασφαλισμένους του Οργανισμού
σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΦΕΚ 2456/Τευχ. Β/3.11.2011).
Να λάβουν ενυπόγραφα γνώση του παρόντος εγγράφου όλοι οι ελεγκτές ιατροί.
Κοινοποίηση:
1. Γραφ. Προέδρου
2. Γραφ. Αντιπροέδρου Κ. Κ. Σουλιώτη
3. Γραφ. Αντιπροέδρου Κ.Κ. Νικόλη
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου