...ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΕΡΡΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ HOTEL ELPIDA RESORT. ---- ...

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ Ο Π.Σ.Φ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ-ΙΣΑ

ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ 2 ΤΥΠΟΙ ΥΠΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο Π.Σ.Φ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ.

Ο ΕΝΑΣ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (τους πιο πολλούς από εμάς που δεν έχουμε εταιρείες) ΤΟ ΑΛΛΟ ΑΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.

Θα βγεί ανακοίνωση και θα ειδοποιηθείτε για :
1) Αν θα χρειάζεται γνήσιο υπογραφής στην υπ. δήλωση ( ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ Κ.Ε.Π ,ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ )
2) Αν θα χρειαστεί άδεια λειτουργίας και αν πρέπει να είναι θεωρημένη.(ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΗ Η ΑΔΕΙΑ)
3) Αν θα χρειαστεί κάτι άλλο
ΕΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΙΣΟΤΙΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΥΪΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ (ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ)
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.Φ 
ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 Οδηγίες για την υπογραφή των Υπεύθυνων Δηλώσεων των φυσικοθεραπευτών με τον ΕΟΠΥΥ


μετά την υπογραφή του σχεδίου σύμβασης και του συμφωνητικού μεταξύ του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του προέδρου του Π.Σ.Φ. και μέχρι να υπογραφεί ατομικά από κάθε συνάδελφο η σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα πρέπει να υποβάλετε Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των όρων αυτών, με την προϋπόθεση ότι είχατε την 31/12/2011 ενεργή σύμβαση έστω με έναν από τους ΦΚΑ (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ) που εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η τελική υπογραφή των συμβάσεων, όπως μας ενημέρωσαν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών.
Λόγω οργανωτικών προβλημάτων στην λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κυρίως στα περιφερειακά του υποκαταστήματα, έγινε πρόταση από την Κεντρική Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον Π.Σ.Φ. να αναλάβει τη συγκέντρωση των Υπεύθυνων Δηλώσεων των μελών του για λογαριασμό του Οργανισμού ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.
Την Υπεύθυνη Δήλωση θα την βρείτε στην ιστοσελίδα του ΟΠΑΔ(www.opad.gr) και του Π.Σ.Φ.(www.psf.org.gr )
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να αποσταλούν στα γραφεία του Π.Σ.Φ.(Γκυϊλφόρδου 12- Αθήνα- 10434) αποκλειστικά με συστημένο φάκελο, ώστε να έχετε αποδεικτικό αποστολής. Ο φάκελος σας θα πρέπει να περιέχει:
  • Την Υπεύθυνη Δήλωση που σας επισυνάπτουμε, με σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή, με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής σας.
  • Φωτοτυπία της άδειας ιδρύσεως λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας με πρόσφατη επικύρωση γνήσιου φωτοαντίγραφου από ΚΕΠ.

  • Η Υπεύθυνση Δήλωση φυσικοθεραπευτή αφορά τις ατομικές επιχειρήσεις, που είναι στο όνομα του φυσικοθεραπευτή. Το ίδιο ισχύει και για τα συστεγαζόμενα εργαστήρια φυσικοθεραπείας, όπου οι φυσικοθεραπευτές θα καταθέσουν ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση.
     
    Η Υπεύθυνη Δήλωση φυσικοθεραπευτή νομικών προσώπων αφορά τους φυσικοθεραπευτές που διατηρούν εταιρικά σχήματα.

Σας ενημερώνουμε ότι, για την κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης, δεν χρειάζεται βεβαίωση του Π.Σ.Φ. Θα είναι υποχρεωτική όταν θα υπογραφούν οι ατομικές συμβάσεις. Για την απόκτηση της βεβαίωσης του Π.Σ.Φ.- Ν.Π.Δ.Δ. θα πρέπει να έχετε αποπληρώσει το ποσό των οφειλόμενων συνδρομών σας.

Προσοχή! Στην Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου και η ημερομηνία εγγραφής σας στα μητρώα του Π.Σ.Φ.-Ν.Π.Δ.Δ. Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στις βεβαιώσεις που έχετε προμηθευτεί από τον Π.Σ.Φ.-Ν.Π.Δ.Δ. τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ισχύει ο αριθμός μητρώου του παλιού Συλλόγου που αναγράφεται στις ταυτότητες μέλους.

Λόγω του φόρτου εργασίας της Γραμματείας του Π.Σ.Φ.- Ν.Π.Δ.Δ. παρακαλείστε να καταθέτετε την συνδρομή σας ΜΟΝΟ μέσω του τραπεζικού λογαριασμού του Π.Σ.Φ.-Ν.Π.Δ.Δ.(Εθνική Τράπεζα:118/480051-68) με το ονοματεπώνυμό σας στην αιτιολογία. Η επισήμανση αυτή ισχύει και για τα μέλη του Π.Τ. Αττικής.
 


 

ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΥΠΟΜΟΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου