...ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΕΡΡΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ HOTEL ELPIDA RESORT. ---- ...

Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - 30/12/2011

Γνωρίζετε ότι από 1/1/2012, ισχύει ο κανονισμός του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στις ιστοσελίδες των υπό ένταξη ασφαλιστικών φορέων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ). Η εβδομαδιαία συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση συμπληρώνεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e-mail: dsxed@eopyy.gov.gr. Η τελική ονομαστική συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στις περιφερειακές διευθύνσεις των ΥΠΑΔ ορθά συμπληρωμένη. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβεβαίωση της εξέτασης με την επίσκεψη στο ιδιωτικό τους ιατρείο, αποτελεί η αναγραφή από τους γιατρούς στα προσωπικά λευκά τους συνταγολόγια των στοιχείων του ασφαλισμένου, του ΑΜΚΑ, του αριθμού μητρώου του φορέα ασφάλισης, της ημερομηνίας επίσκεψης, στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνει ενυπόγραφα ο ασφαλισμένος και ο γιατρός. Το σύνολο αυτών των φύλλων από τα προσωπικά τους συνταγολόγια υποβάλλονται στις υπηρεσίες πρώην ΥΠΑΔ, τώρα ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να καταβάλει ο ΕΟΠΥΥ τις αποζημιώσεις που αντιστοιχούν σε κάθε γιατρό.

Ο Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ

Γεράσιμος Βουδούρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου