...ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΕΡΡΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ HOTEL ELPIDA RESORT. ---- ...

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

Διαδικασία κατάθεσης εξωδίκου διαμαρτυρίας από τον Π.Σ.Φ. για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ λόγω κινδύνου παραγραφής-Υποβολή φόρμας από τα μέλη

Διαδικασία κατάθεσης εξωδίκου διαμαρτυρίας από τον Π.Σ.Φ. για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ λόγω κινδύνου παραγραφής-Υποβολή φόρμας από τα μέλη

Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ., λόγω της καθυστέρησης του ΕΟΠΥΥ στην αποπληρωμή των οφειλομένων ποσών των ετών 2010 και 2011 προς τους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές και με τον κίνδυνο της παραγραφής του έτους 2010, λόγω συμπλήρωσης της πενταετίας στο τέλος του 2015, αποφάσισε να καταθέσει εξώδικη δήλωση διαμαρτυρίας προς τον ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείας και καλεί τα μέλη του, που ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία, με στόχο την συλλογική διεκδίκηση των δεδουλευμένων, να υποβάλλουν την συνημμένη φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία.
Μεγάλη προσοχή στην συμπλήρωση των ατομικών οικονομικών στοιχείων ανά Ταμείο που αναγράφεται. Στα ποσά που θα υπολογίσετε θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η κατάθεση δαπάνης του 2011 που πρωτοκολλήθηκε αρχές του 2012 (ΟΠΑΔ) ,καθώς και τα συνολικά ποσά του 10% των Μηνών που οφείλονται (ΟΠΑΔ).
Μπορείτε στα κενά να συμπληρώσετε κάποιο άλλο Ταμείο που σας οφείλει και δεν αναφέρετε στην φόρμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Η φόρμα θα πρέπει να αποσταλεί με καταληκτική ημερομηνία 20/12/2015 και δεν θα δοθεί παράταση.
Με την υποβολή της φόρμας γίνεται αποδοχή του μέλους μας στην συμμετοχή του στην παραπάνω εξώδικη διαμαρτυρία και τα στοιχεία που καταθέτει είναι τα πραγματικά.
Τα προσωπικά οικονομικά δεδομένα του κάθε μέλους θα χρησιμοποιηθούν μόνο και αποκλειστικά για την ανωτέρω διαδικασία.
Συνημμένο το κείμενο της εξώδικης διαμαρτυρίας.
Εναλλακτικά, το κάθε μέλος μας έχει το δικαίωμα να καταθέσει προσωπική εξώδικη δήλωση.
Πατήστε εδώ για την υποβολή της φόρμας: http://psf.org.gr/forma_ofeilon.php

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου