...ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΕΡΡΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ HOTEL ELPIDA RESORT. ---- ...

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Διαδικασία εκλογών Π.Σ.Φ. 2015-17 Μαΐου 2015

Σύμφωνα με την νομοθεσία του διέπει τον Π.Σ.Φ. και κατόπιν σχετικής απόφασης του Κ.Δ.Σ., οι εκλογές για την ανάδειξη των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων και του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Φ. θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 17/5/2015.
Στην Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων εκλέχτηκε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και τα μέλη της ενημερώθηκαν για την εκλογή τους.

Επίσης, ενημερώθηκαν οι Δ.Ε. των Π.Τ., ώστε οι Τ.Ε.Ε. να αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της Κεντρικής Διοίκησης και του Π.Τ Αττικής θα λάβουν χώρα στα γραφεία του Π.Σ.Φ., Λ. Αλεξάνδρας 34, Αθήνα. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποτελεί και την Τοπική Εφορευτική Επιτροπή του Π.Τ. Αττικής.
Η εκλογική διαδικασία θα διαρκέσει από τις 08:00 το πρωί μέχρι τις 20:00 το βράδυ.
Εκλογικοί κατάλογοι
Οι εκλογικοί κατάλογοι θα κλείσουν στις 17 Απριλίου 2015. Στους εκλογικούς καταλόγους συμπεριλαμβάνονται όσα μέλη είναι ταμειακά εντάξει για το οικονομικό έτος 2014. Για να θεωρείτε κάποιο μέλος ταμειακά εντάξει για το οικονομικό έτος 2014, θα πρέπει να έχει εξοφληθεί το έτος 2014 και τυχόν ρυθμίσεις παλιών οφειλών του. Επίσης, τακτικό μέλος θεωρείτε όποιος έχει μπει στη ρύθμιση χρεών του Π.Σ.Φ. –εφόσον είχε παλαιές οφειλές-και έχει εξοφλήσει το έτος 2014 και ένα παλιό έτος που χρωστάει. Εάν η ρύθμιση χρεών είναι ημιτελής, δεν μπορεί να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία. Όποιο μέλος δεν έχει μπει στη ρύθμιση χρεών του Π.Σ.Φ. μέχρι τώρα και χρωστάει παλιές συνδρομές, θα πληρώσει ένα παλιό έτος και την τρέχουσα συνδρομή.
Υποψηφιότητες
Όσα μέλη του Π.Σ.Φ. επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εκλογές ως υποψήφιοι με κάποιο συνδυασμό/ παράταξη ή μεμονωμένα είτε στο Περιφερειακό τους Τμήμα είτε στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένοι μέχρι τις 16 Απριλίου 2015 για να μπορέσουν να κλείσουν οι υποψηφιότητες στις 17 Απριλίου 2015. Για να δηλώσει κάποιος την υποψηφιότητά του στο ψηφοδέλτιο που τον ενδιαφέρει και για το όργανο που επιθυμεί να εκπροσωπήσει, θα πρέπει να συμπληρωθεί η σχετική αίτηση που επισυνάπτεται. (σχετ. 1,2,3). Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει την σχετική αίτηση που αφορά είτε την ΤΕΕ και την υποψηφιότητά του στο εκάστοτε Περιφερειακό του Τμήμα είτε την ΚΕΕ και την υποψηφιότητά του στο Περιφερειακό Τμήμα Αττικής ή στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. Στην κάθε σχετική αίτηση, ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει την θέση για την οποία ενδιαφέρεται να συμμετέχει, τον συνδυασμό ή την παράταξη ή την μεμονωμένη υποψηφιότητα.Για να θεωρείτε κάποιο μέλος ταμειακά εντάξει για το οικονομικό έτος 2014, θα πρέπει να έχει εξοφληθεί το έτος 2014. Επίσης, τακτικό μέλος θεωρείτε όποιος έχει μπει στη ρύθμιση χρεών του Π.Σ.Φ. – εφόσον είχε παλιές οφειλές - και έχει εξοφλήσει το έτος 2014 και ένα παλιό έτος που χρωστάει. Εάν η ρύθμιση χρεών είναι ημιτελής, δεν μπορεί να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία. Όποιο μέλος δεν έχει μπει στη ρύθμιση χρεών του Π.Σ.Φ. μέχρι τώρα και χρωστάει παλιές συνδρομές, θα πληρώσει ένα παλιό έτος και την τρέχουσα συνδρομή.
Επιστολική ψήφος
Όπως ήδη γνωρίζετε, με την Υπουργική Απόφαση Υ7γ/ΓΠ/30717, που σας επισυνάπτουμε (σχετ. 4), οι ψηφοφόροι που διαμένουν σε νήσο ή σε νομό όπου δεν λειτουργεί εκλογικό τμήμα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν δι’ επιστολής, η οποία αποστέλλεται συστημένη στο οικείο Π.Τ. μέχρι τις 12 Μαΐου 2015. Το μυστικόν της επιστολικής ψήφου διασφαλίζεται δια της τοποθετήσεως σφραγισμένου του φακέλου με το ψηφοδέλτιο επιλογής του ψηφοφόρου εντός άλλου φακέλου, επί του οποίου αναγράφονται τα στοιχεία του ψηφοφόρου. Η επιστολική ψήφος στέλνεται προς την Τοπική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία την ημέρα των εκλογών, αφού καταγράψει στο βιβλίο ψηφισάντων τον ψηφοφόρο, ρίπτει τον φάκελο με το ψηφοδέλτιο της επιλογής του εντός της κάλπης. Όποιος επιθυμεί να ψηφίσει δι’ επιστολικής ψήφου οφείλει να ενημερώσει την Τοπική Εφορευτική Επιτροπή του οικείου Π.Τ. μέχρι τις 27 Απριλίου 2015.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου