...ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΕΡΡΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ HOTEL ELPIDA RESORT. ---- ...

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Τροποποιήθηκε με την Υπ.Αριθμ. οικ.113385 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 35 β 14-1-2015) το όριο συνταγογράφησης για τις διάφορες ιατρικές Ειδικότητες .

Σύμφωνα με την Υπ.Απόφαση δικαίωμα συνταγογράφησης συνεδριών Φυσικοθεραπείας έχουν:

1) Παθολόγοι    10,
 2) Νευρολόγοι 10
3) Ορθοπεδικοί 10
4) Νευροχειρούργοι 10
 5) Ρευματολόγοι   10
6) Φυσίατροι   10
7) Παιδίατροι 10
8) Παθολόγος-Ογκολόγος 10
9) Αγγειοχειρούργοι 10
10) Γυναικολόγος 10
11) Πνευμονολόγος 10
12) Θωρακοχειρούργος 10

Το παραπάνω αποτελεί αριθμητικό όριο συνταγογραφούμενων συνεδριών ανα παραπεμπτικό, συνεχίζει δε να ισχύει στις ΄΄απλές΄΄ περιπτώσεις το 2 παραπεμπτικά το χρόνο σύμφωνα με τον ισχύοντα ΕΚΠΥ.

ΓΙΑΤΙΌπως αναφέρεται στο αρθρο 3 της πρώτης Υπ.Απόφασης που τροποποιείται με Αριθ. Υ9/οικ.70521- ''Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου
της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων''.

Όλα τα παραπεμπτικά εκδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή από το σύστημα της ΗΔIΚΑ e−prescription. Σε αυτό το σύστημα ενσωματώνεται για κάθε ιατρική ειδικότητα, αριθμητικό όριο συνταγογραφούμενων εξετάσεων ανά παραπεμπτικό σε κάθε κατηγορία ιατρικών πράξεων,
όπως αυτή έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ με τις προσθήκες και ανακωδικοποιήσεις που αναγράφονται στο Παράρτημα Γ της παρούσας, το οποίο αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου