...ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΕΡΡΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ HOTEL ELPIDA RESORT. ---- ...

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ Ι.Ε.Ε (ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Έχουν αναρτηθεί στο site του Π.Σ.Φ τα σχέδια συμβάσεων που πρέπει να συνάψουν οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές με τις Ι.Ε.Ε για να γίνει ο κλινικός έλεγχος για το έτος 2013.
Επίσης έχουν  αναρτηθεί οι παρατηρήσεις του Νομικού Συμβούλου του Π.Σ.Φ σχετικά με κάποιους όρους των συμβάσεων.

http://www.psf.org.gr/news_details.php?id=2403&catid=1 

Μέχρι τα τέλη της εβδομάδας οι εταιρείες θα πρέπει να απαντήσουν για τις πιθανές αλλαγές των όρων των συμβάσεων.

Κατόπιν τούτου θα αναρτηθούν στο site του Π.Σ.Φ οι ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ και μαζί οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που θα πρέπει να υπογραφούν από τους φυσικοθεραπευτές.

ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ

Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας υπογραφής των συμβάσεων από κάθε φυσικοθεραπευτή θα αναρτηθούν μαζί με τα σχετικά έγγραφα και διευκρινήσεις δηλαδή: πόσα αντίγραφα συμβάσεων θα πρέπει να υπογράψει ο κάθε φυσικοθεραπευτής, που θα στείλει τις υπογεγραμμένες συμβάσεις μαζί με την υπεύθυνη δήλωση,αν θα στείλει ο φυσικοθεραπευτής σχέδιο σύμβασης ή κοινοποίησης στον ΕΟΠΥΥ ή αν αυτό γίνει από τις εταιρείες κλπ.

Επισημαίνουμε ότι η αμοιβή των εταιρειών είναι 0,45% + ΦΠΑ= 0,5535% επί των κατατεθειμένων δαπανών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Σε κάποιες εταιρείες απαιτείται προκαταβολή ενός ποσό επί της % . π.χ αν κάποιος έχει το 2013 καταθέσει 30.000 ευρώ η αμοιβή της εταιρείας είναι 166,05 ευρώ, αν η εταιρεία απαιτεί προκαταβολή 20% επί της αμοιβής ,τότε θα πρέπει μετά την σύναψη της σύμβασης να καταθέσει ο φυσικοθεραπευτής σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει η εταιρεία ποσό 33,21 ευρώ (166,05χ20%=33,21ευρώ).

Με την γνωστοποίηση της εκκαθάρισης των δαπανών θα πρέπει να γίνει η εξόφληση του υπολοίπου ποσού.

ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΟΔΑ.

Το θέμα της παραχώρησης της είσπραξης της αμοιβής των εταιρειών ,με παρακράτηση της αμοιβής από την πληρωμή της δαπάνης απο τον ΕΟΠΥΥ ,είναι μια διαδικασία που όσοι είχαν factoring γνωρίζουν οτι τα έξοδα της διαδικασίας παραχώρησης κοστίζουν περί τα 250 ευρώ (έξοδα Νομικού κλπ) και δεν συμφέρει, γι αυτό και δεν προτείνεται.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου