...ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΕΡΡΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ HOTEL ELPIDA RESORT. ---- ...

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: «Ληξιπρόθεσμες οφειλές (προ 31-12-2011)»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΛΥΝΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΜΑΣ


Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία εργάζεται πυρετωδώς, κατόπιν εντολής του Προέδρου Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της Δ/νσης Οικονομικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για την εκκαθάριση των εν θέματει οφειλών και ήδη σε δυο βδομάδες καταχωρήσαμε 3.000 παλαιά πρωτοκόλλα στο νέο ηλεκτρονικό πρόγραμμα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Σε λίγες μέρες θα μπορεί ο κάθε πάροχος υγείας (ιατροί, ιατρικές εταιρείες κ.α.) να βλέπει στην οθόνη του την πορεία των οριστικοποιήσεων μας προς ενταλματοποίηση και πληρωμή.

Σύμφωνα με το έγγραφο α.π. 280/8-04-2013 της Κεντρικής Υπηρεσίας (επισυνάπτεται) στην παρούσα φάση δεν απαιτείται να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας οι γιατροί για να προσκομίσουν Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών και αντίστοιχα Πιστωτικά Τιμολόγια, φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες καθώς και Υπεύθυνες Δηλώσεις. Ο λόγος είναι η εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη εκκαθάρισης στο νέο ηλεκτρονικό πρόγραμμα.

Οι γιατροί και γενικά όλοι οι πάροχοι υγείας θα κληθούν μια φορά ο καθένας, όταν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση, να υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Ως προς την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ που είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο, πρέπει όλοι οι πάροχοι (γιατροί κ.λ.π.) να την στείλουν ηλεκτρονικά.

Κάποιοι γιατροί ανησύχησαν γιατί στην Υπεύθυνη Δήλωση αναφέρεται η φράση «Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι την 31-12-2011».
Διευκρινίζουμε προς τούτο ότι οι Α.Π.Υ. δεν ήταν τότε υποχρεωτικές βάσει του Κ.Φ.Σ. και επομένως δεν πρέπει να ανησυχούν εάν τις εκδώσουν όταν κληθούν (και μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης).

Επίσης εννοείται ότι η υποβολή των τελευταίων μηνών του 2011 έγινε στο 2012, όμως τα προβλεπόμενα παραστατικά (εντολές περιθάλψεως και συγκεντρωτικές, αναλυτικές καταστάσεις αφορούν μέχρι 31-12-2011).

Παρακαλούμε ενημερώστε τα μέλη σας. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ Ο.Α.Ε.Ε

 Έχουν αποσταλεί στον ΟΑΕΕ Σερρών οι πίνακες με τις ακριβής τιμές των πιστωτικών τιμολογίων που θα πρέπει να προσκομίσει ο καθένας απο τους Φυσικοθεραπευτές.
Για κάθε υποβολή που είναι να πληρωθεί απαιτείται η έκδοση 1(ενός) πιστωτικού τιμολογίου.
Θα ειδοποιηθείτε απο τον ΟΑΕΕ τόσο για το πλήθος των τιμολογίων που θα πρέπει να προσκομίσετε όσο και του ποσού για το κάθε τιμολόγιο. 
Για το κάθε τιμολόγιο θα πρέπει να αναγράφετε το ποσό της αρχικής απόδειξης και τον αρ. πρωτ.       ( όπως προκύπτει απο την κατάσταση που είχαν εκδόσει απο τον ΟΑΕΕ Θεσ/νίκης και μας είχαν αποστείλει οταν κάναμε την δήλωση στο ε-δαπυ για τις παλιές οφειλές).

ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ


ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Π.Τ ΣΕΡΡΩΝ
Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Π.Τ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΟ TV ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Την Πέμπτη 25-4-2013  ο Πρόεδρος του Π.Τ Σερρών ήταν καλεσμένος στην εκπομπή ΄΄Κάθε μεσημέρι΄΄΄, της Ελένης Μωραϊτη στο TV ΕΠΙΛΟΓΕΣ .
Η συνέντευξη έγινε εξαιτίας της Συγκαλούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Π.Τ Σερρών.


Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Τακτική Περιφερειακή Συνέλευση του Π.Τ Σερρών

Το Σάββατο  27/​04/​2013 συγκαλείται από την Δ.Ε του Π.Τ Σερρών η  Τακτική Περιφερειακή Συνέλευση του τμήματος.
Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Galaxy στις Σέρρες και ώρα 19:00 (7:00  μ.μ).

Παρακαλούνται τα μέλη να προσέλθουν την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα.

Η συνέλευση είναι απολογιστική και θα παρουσιαστεί και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα πεπραγμένα της Δ.Ε του Π.Τ.

Επίσης λόγω της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 1και 2 Ιουνίου θα πρέπει να αποφασιστούν και οι θέσεις του Π,Τ για τα θέματα που θα τεθούν στην Συνέλευση των Αντιπροσώπων.

Για τα υπόλοιπα θέματα της Περιφερειακής Συνέλευσης αλλά και για τα θέματα της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων θα ειδοποιηθείτε μέσα από τις ηλεκτρονικές Διευθύνσεις του Π.Τ αλλά και με e-mail.


Η Δ.Ε του Π.Τ Σερρών

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΩΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΔ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/1/2012

Σε συνέχεια της από 10/4/2013 ανακοίνωσης του Οργανισμού, ενημερώνουμε όλους τους
συμβεβλημένους παρόχους υγείας του ΟΠΑΔ, για την διαδικασία, που χρειάζεται να
ακολουθήσουν προκειμένου να προχωρήσει η αποπληρωμή των απαιτήσεων του ΟΠΑΔ, πριν
της ιδρύσεως του ΕΟΠΥΥ.

Ειδικότερα:
Α) Διατίθεται μια νέα υπηρεσία στην ενότητα Εφαρμογές στη σελίδα του ΕΟΠΥΥ
(www.eopyy.gov.gr/Εφαρμογές/Ληξιπρόθεσμες Οφειλές) (ΑΠΟ 23-4-2013).
Στην υπηρεσία αυτή κάθε Πάροχος Υγείας δηλώνει μόνο ότι:

-αποδέχεται τους όρους της διαδικασίας εκκαθάρισης και
-τον Τραπεζικό Λογαριασμό (ΙΒΑΝ),


προκειμένου να προχωρήσουν οι Περιφερειακές Δ/νσεις στην οριστικοποίηση των
αντίστοιχων εκκαθαρίσεων. Η σύνδεση στη νέα αυτή υπηρεσία γίνεται:

1. Από τους Παρόχους Υγείας που είναι εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή eΔΑΠΥ
Ανοικτής Περίθαλψης – Επισκέψεις και eΔΑΠΥ Κλειστής Περίθαλψης, με τους
κωδικούς που διαθέτουν. (ΑΦΟΡΑ ΕΜΑΣ)


2. Από τους εγγεγραμμένους Παρόχους Υγείας στην εφαρμογή Πίνακα Υποβολών και
Υπολοίπων (όπου είχαν δηλώσει τις απαιτήσεις τους για το διάστημα που αφορούσε
πριν την 1/1/2012), με τους κωδικούς που διαθέτουν.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ e-ΔΑΠΥ

Κατά την είσοδό μας στην εφαρμογή μας βγάζει στα προσωπικά μηνύματα : ΄΄Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε την ένδειξη ΦΠΑ Παραμεθορίου με χρήση της νέας επιλογής στο μενού Διαχείριση ΔΑΠΥ.΄΄

Αυτό όπως αναφέρει στις αρχικές οδηγίες αφορά Ακτινοθεραπευτές: 

΄΄Η ηλεκτρονική υπηρεσία e-ΔΑΠΥ υποστηρίζει τις παρακάτω δυνατότητες:
  • Καταχώρησης Φ.Π.Α. για Ιατρικές Πράξεις που αφορούν συμβάσεις Ακτινοθεραπευτών
Έτσι εάν θέλουμε να καταχωρήσουμε τα παραπεμπτικά μας με τον κλασικό τρόπο χωρίς να χρησιμοποιήσουμε την επιλογή : Εκτέλεση/Ακύρωση Ηλεκτρονικού Παραπεμπτικού τότε δεν χρειάζεται να εισάγουμε στην αριστερή μπάρα Διαχείρηση ΔΑΠΥ –Ένδειξη παραμεθορίου τίποτε.


Αν όμως θα χρησιμοποιήσουμε την επιλογή : Εκτέλεση/Ακύρωση Ηλεκτρονικού Παραπεμπτικού  (αυτό θα γίνεται υποχρεωτικά –μάλλον- από εδώ και πέρα), τότε θα πρέπει να εισάγουμε στην ένδειξη παραμεθορίου ( εμφανίζεται πατώντας πάνω στο πεδίο) και όπου θα εμφανίσει νέο πίνακα με την ένδειξη παραμεθορίου: επιλέγουμε  όχι και θα κάνουμε αποθήκευση, αυτό θα γίνει μια φορά άπαξ (προσοχή μην κάνετε λάθος γιατί αυτό αλλάζει μόνο από τα κεντρικά).


Αφού έχουμε κάνει το ΄΄τσεκάρισμα ΄΄ στην ένδειξη παραμεθορίου τότε μόνον μπορούμε να εισάγουμε παραπεμπτικά με την επιλογή : Εκτέλεση/Ακύρωση Ηλεκτρονικού Παραπεμπτικού , πατώντας την επιλογή βγάζει έναν πίνακα νέας μορφής όπου:

1)   Εισάγετε στο πεδίο: Αριθμός Ηλεκτρ. Παραπεμπτικού:*   (bar code -13 ψηφία).


2)   Επιλέγετε το πλήκτρο Ανάκτηση για εκτέλεση (σύμβολο πάνω από το πεδίο αρ. ηλ. Παρ/κου ,πρώτο από αριστερά)και εμφανίζονται τα στοιχεία του Παραπεμπτικού και οι παραγγελθείσες Ιατρικές Πράξεις .


3)    Συμπληρώνετε τα Λοιπά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Παραπεμπτικού, π.χ έγκριση από Ελεγκτή Ιατρό , Ημερομηνία Εκτέλεσης , Ημερομηνία Έγκρισης, Τηλέφωνο Εξεταζόμενου(Σταθερό)


4)    Τσεκάρουμε το ΄΄κουτάκι΄΄ δίπλα από τον Α/Α –Κωδικός ιατρικής πράξης-περιγραφή, από κάτω ακριβώς πρέπει να είναι όλες οι συνεδρίες (π.χ 10 στη σειρά) , μετά επιλέγετε το κουμπί Ανάκτηση Επιλεγμένων  και οι Ιατρικές Πράξεις εμφανίζομαι κάτω από την Ανάκτηση Επιλεγμένων με την κοστολόγησή τους. 


5)   Τέλος, επιλέγετε το κουμπί Εκτέλεση (είναι πάνω από τον Αριθμό Ηλεκτρ. Παραπεμπτικού δεύτερο στη σειρά) για την Αποθήκευση του Ηλεκτρονικού Παραπεμπτικού. 


Τελευταίο και σημαντικό :ΤΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ  μπορούν να ΄΄περαστούν΄΄ ΠΛΕΟΝ με τον ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ, με τον κλασικό ΠΕΡΝΑΜΕ ΜΟΝΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ.
Είτε περάσετε παραπεμπτικό με τον κλασικό τρόπο (ΧΕΙΡΌΓΡΑΦΑ) είτε με τον νεο τρόπο τα παραπεμτικά εμφανίζονται στην υποβολή κανονικά.
Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Παρακολούθηση συνταγών σε πραγματικό χρόνο

Σε ενοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο παραπεμπτικών, προχωρεί από τη Δευτέρα ο ΕΟΠΥΥ.


Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας κ. Μάριος Σαλμάς ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα υπάρξει ενοποίηση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με το ηλεκτρονικό σύστημα εκκαθάρισης e-ΔΑΠΥ.

Με τον τρόπο αυτό, οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την εκτέλεση ενός παραπεμπτικού για διαγνωστική εξέταση ή φυσικοθεραπεία από 6.500 παρόχους.

Στο προσεχές δίμηνο, το μέτρο θα επεκταθεί στο σύνολο των παραπεμπτικών που χορηγεί ο Οργανισμός.

Μέχρι σήμερα, η εκκαθάριση των παραπεμπτικών γίνονταν στο τέλος του μήνα. Με το νέο σύστημα, παρακολουθείται το παραπεμπτικό από την έκδοση έως και την εκτέλεσή του.
 
Ο κ. Σαλμάς δήλωσε για την νέα εφαρμογή: 

'Συνεχίζουμε την σημαντική προσπάθεια εξορθολογισμού, νοικοκυρέματος και βελτιστοποίησης του ΕΟΠΥΥ. 

Για να φτάσεις στο στόχο, χρειάζεται να ολοκληρώσεις πολλά επιμέρους βήματα και σήμερα ολοκληρώσαμε ένα σημαντικό βήμα που αφορά στην παρακολούθηση των κανόνων που εμείς έχουμε θεσπίσει για την συνταγογράφηση, την εκτέλεση και την εκκαθάριση των διαγνωστικών εξετάσεων και μέρους των θεραπειών. 
Με αυτόν τον τρόπο έχουμε κατορθώσει να βάλουμε σταθερούς κανόνες στην αγορά , η αγορά να γνωρίζει ότι παρακολουθούμε την εκτέλεση των πράξεων και στο τέλος να μπορεί ο ΕΟΠΥΥ πιο γρήγορα να εκκαθαρίζει τις υποχρεώσεις και να είναι συνεπείς απέναντι στους παρόχους και την αγορά. 
Δημιουργείται έτσι επιπρόσθετη αξιοπιστία του ΕΟΠΥΥ απέναντι στους παρόχους και όλοι πλέον έχουν καταλάβει ότι ο Οργανισμός αναπτύσσεται ταχύτατα σε έναν από τους πιο σύγχρονους Οργανισμούς Υγείας στην Ευρώπη με σύγχρονα εργαλεία αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες πληροφορικής και μηχανογράφησης και βεβαίως πλέον το μόνο θέμα είναι να μπορέσει ο ΕΟΠΥΥ να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της ύφεσης από την πλευρά της αντανάκλασης αυτής στα έσοδα του.

Πολύ συζήτηση είχε γίνει μέχρι τώρα αναφορικά με την παραβατικότητα ή την μη τήρηση των κανόνων συνταγογράφησης και εκτέλεσης παραπεμπτικών από τους παρόχους Υγείας. 

Όμως, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είχαν τεθεί σαφείς κανόνες για να συμβαίνει αυτό. Την ίδια ώρα το σύστημα των Ασφαλιστικών Ταμείων τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε την δυνατότητα να παρακολουθεί αυτή την διαδικασία και πολύ περισσότερο δεν είχε την δυνατότητα να έχει αξιόπιστο έλεγχο της εκκαθάρισης των υποβληθέντων παραστατικών. 

Γνωρίζουν πλέον όλοι οι πάροχοι ότι από την Δεύτερα θα παρακολουθείται βήμα προς βήμα όλη η πορεία από την συνταγογράφηση και δημιουργία του παραπεμπτικού για μια διαγνωστική εξέταση ή για μια θεραπεία μέχρι την στιγμή που υποβάλλεται το παραστατικό ή το τιμολόγιο στον ΕΟΠΥΥ για να πληρωθεί αυτή η πράξη'.

Το σύστημα

Τα παραπεμπτικά που εκτελούνται στο e-ΔΑΠΥ (μέσω της web φόρμας) θα ανακτώνται ηλεκτρονικά από τα τηρούμενα στοιχεία στο e-Prescription και δεν θα απαιτείται η καταχώρηση από την αρχή του παραπεμπτικού, όπως γίνονταν μέχρι σήμερα από εργαζόμενους στα διαγνωστικά κέντρα.

Επιπλέον το σύστημα θα υποστηρίξει την δυνατότητα ηλεκτρονικής φόρτωσης τιμολογίων με σκοπό να επιταχυνθεί η διαδικασία εκκαθάρισης και να πληρωθεί το σύνολο της υποβαλλόμενης πραγματικής δαπάνης (100%) και όχι με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο.

Επιπλέον με το νέο σύστημα θα δίδεται η δυνατότητα:
Έλεγχου των προς εκτέλεση ιατρικών πράξεων με χρήση των ηλεκτρονικών συμβάσεων που τηρούνται για κάθε πάροχο.

Αυτόματης μετατροπή των συνταγογραφούμενων ιατρικών πράξεων σε ιατρικές πράξεις εκτέλεσης (π.χ περίπτωση χρήσης μηχανημάτων) με αναφορά στην τηρούμενη σύμβαση με τον πάροχο πληροφορία (διαφορετικοί τύποι μηχανημάτων ανά σύμβαση παρόχου)Υπολογισμού υποβαλλόμενης αξίας για κάθε ιατρική πράξη Έλεγχου μοναδικής εκτέλεσης παραπεμπτικού για το σύνολο των παρόχων
Με το νέο σύστημα:

Εξασφαλίζεται ηλεκτρονικά η αντιστοιχία στις παραγγελθείσες ιατρικές πράξεις με τις εκτελεσμένες ιατρικές πράξεις
Έλεγχος μοναδικής εκτέλεσης του ηλεκτρονικού παραπεμπτικού.
Ποιοτική αναβάθμιση δεδομένων, ακρίβεια συμπλήρωσης στοιχείων εκτέλεσης των παραπεμπτικών (π.χ ΑΜΚΑ ασφαλισμένου, Ιατρού) και πληρέστερη άντληση στατιστικών στοιχείων για διοικητική πληροφόρηση.
Δραστική μείωση απαιτούμενου χρόνου και προσπάθειας για την ενημέρωση εκτέλεσης παραπεμπτικών από τους παρόχους υγείας. Δεν απαιτείται πλέον η εκ νέου καταχώρηση του παραπεμπτικού κατά την εκτέλεση.
Δυνατότητα παρακολούθησης πορείας εκτέλεσης παραπεμπτικών σε πραγματικό χρόνο.
Επιτρέπεται πλέον η διαμόρφωση νέων τρόπων ελέγχου και εκκαθάρισης δαπανών με χρήση κανόνων για την εφαρμογή στοχευόμενων ελέγχων. Δεν απαιτείται πλέον από τον ασφαλιστικό φορέα η χρονοβόρα διαδικασία της αντιπαραβολής της χάρτινης μορφής του παραπεμπτικού με την ηλεκτρονική μορφή όπως αυτή καταχωρήθηκε από τον πάροχο.

Επιτυγχάνεται επίσης:

Έλεγχος και αντιπαραβολή σε πραγματικό χρόνο των προς εκτέλεση ιατρικών πράξεων με αυτές που τηρούνται στις ηλεκτρονικές συμβάσεις των παρόχων.

Δυνατότητα χρήσης υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων παρόχων υγείας με υψηλό βαθμό ασφάλειας στην διακίνηση της πληροφορίας μέσω των διασυνδέσεων.
Δ.Κ. - ΙΑΤRONET
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :΄ ΄΄ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ΄΄

Επιστημο νική ημερίδα με θέμα :Πολλαπλή Σκλήρυνση ΄΄ διοργωνώνει η Νευρολογική Κλινική του Νοσοκομείου Σερρών το Σάββατο 20 Απριλίου 2013 ( 10:00-15:00) στο ξενοδοχείο ΄΄Ελπίδα΄΄
Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μετά από επικοινωνία που είχαμε με την περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΑΕΕ (Θεσ/νίκη) ,ενημερώνουμε ότι:

1) ¨εχουν ενημερώσει το σύστημα καταγραφείς των οφειλών του καθενός Μήνα-Μήνα.

2) Το επόμενο διάστημα θα αποστείλουν την κατάσταση στο ΟΑΕΕ Σερρών για να ειδοποιήσει για τα πιστωτικά τιμολόγια που πρέπει να κόψουμε λόγω κουρέματος, τα τιμολόγια θα είναι για κάθε δαπάνη.

3) Θα προσκομίζουμε 1 (μια) Υπ.Δήλωση και πιστωτικό τιμολόγιο για κάθε δαπάνη, αυτά τα τιμολόγια είναι μπλοκ που αγοράζεις από το βιβλιοπωλείο ( Ονομάζονται πιστωτικά τιμολόγια και πρέπει να είναι αριθμημένα από το 1-50) , τα τιμολόγια δεν θέλουν θεώρηση από την εφορία παρα μόνο σφραγίδα. Θα γράφεις το ποσό του κουρέματος για κάθε δαπάνη (θα ειδοποιήσει ο ΟΑΕΕ για το ποσό).

4) Αν είναι αποδείξεις πάνω από 1400 θέλει και φορολογική ενημερότητα και αν είναι πάνω από 3000 ευρώ θέλει και ασφαλιστική ενημερότητα.


Για τον ΟΠΑΔ έχει ξεκινήσει η εισαγωγή, απο τις υπηρεσίες, στο σύστημα (ε-δαπυ) των οφειλόμενων  του ΟΠΑΔ.
Αυτό επίσης γίνεται μήνα-μήνα.

Οι υπάλληλοι των τοπικών ΥΠΑΔ εισάγουν την κατατεθειμένη δαπάνη ,όπου αν υπάρχει απόδειξη κατατεθειμένη εισάγουν αριθμό ενώ εάν δεν υπάρχει απόδειξη εισάγουν αρ.πρωτοκόλου.

Δεν βλέπει ο υπάλληλος ούτε το κούρεμα ,ούτε το τι θα βγάλει το σύστημα να πληρώσει.

Στο ΕΟΠΥΥ επικρατεί η άποψη ότι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΤΟ 90% ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ (ετσι ερμηνεύουν το Νόμο), για μας αυτό είναι ΛΑΘΟΣ θα πρέπει να δώσουν όλο το ποσό μετά το κούρεμα. Υπήρξε παρέμβαση και από την ΠΟΣΙΠΥ (διαγνωστικά, εργαστήρια κλπ) για να βγει διευκρινιστική από το Υπουργείο.


Ο Π.Σ.Φ έχει κάνει παρέμβαση στην ηγεσία του ΕΟΠΥΥ να εκκαθαρίσει και να πληρώσει τους Φυσικοθεραπευτές ανεξάρτητα από του άλλους παρόχους.

 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας από όλες τις ΥΠΑΔ της χώρας θα ζητηθούν από εμάς:

1)Υπ. Δήλωση

2)Αποδείξεις (για δαπάνες που δεν υπήρχαν)

3) Πιστωτικά τιμολόγια για κάθε δαπάνη


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:30 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ στην προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού για τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της Κυβερνητικής πολιτικής στο χώρο της Υγείας.
Την εκδήλωση διοργανώνει το Δ.Σ του Σωματείου εργαζομένων του Γ. Νοσοκομείου Σερρών σε συνεργασία με τα Σωματεία Νοσοκομειακών Ιατρών Νοσοκομείου Σερρών, Εργαζομένων κέντρων Υγειας Σερρών, Εργαζομένων ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ Νιγρίτας,Ιατρών ΕΣΥ -Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Νομού Σερρών.
Στην εκδήλωση έχει προσκληθεί να εκφράσει την άποψή του και Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Ν.Σερρών.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ.


Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΄΄ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ΄΄

Σήμερα η εφημερίδα ΄΄Ελευθεροτυπία΄΄ (μόνο κατ΄όνομα) δημοσίευσε ρεπορτάζ της δημοσιογράφου της Δήμητρας Ευθυμιάδου με τίτλο ΄΄Μασέρ πολυτελείας οι … φυσιοθεραπευτές΄΄  .
Στο δημοσίευμα δημοσιεύονται ανακρίβειες και βαρείς χαρακτηρισμοί για τον κλάδο.

Κάναμε παρέμβαση σαν Π.Τ Σερρών στέλνοντας επιστολή διαμαρτυρίας στον αρχισυντάκτη της εφημερίδας επισημαίνοντας τα εξής:  


ΑΞΙΟΤΙΜΕ ΚΥΡΙOI

Με έκπληξη διαβάσαμε το δημοσίευμα της εφημερίδας σας που αφορά τον κλάδο των Φυσικοθεραπευτών.
Στο δημοσίευμα διαπιστώνονται σοβαρές ανακρίβειες που αγγίζουν τα όρια της πλήρης διαστρέβλωσης της αλήθειας.
Οφείλει κάθε δημοσιογράφος να ελέγχει την ακρίβεια των οποιονδήποτε στοιχείων και ισχυρισμών οποιουδήποτε φορέα και υποχρεούται να απευθύνεται στα αρμόδια θεσμικά όργανα (Πανελλήνιος Σύλλογος φυσικοθεραπευτών) για την εξακρίβωση των στοιχείων αλλά και την αποτύπωση της αντίθετης άποψης.
Θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή σας να δημοσιεύσετε την γνώμη και άποψη του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και επιφυλασσόμαστε για κάθε Νόμιμη ενέργεια που θα προστατεύει την τιμή και την υπόληψη του κλάδου. Κατόπιν τούτου η κυρία Ευθυμιάδου επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του Π.Τ για να ακούσει τις έντονες ενστάσεις μας και τις διαμαρτυρίες μας για το ρεπορτάζ.
Αφού διαμαρτυρηθήκατε έντονα για τους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς της και την λασπολογία της για τον κλάδο παραδέχτηκε την αδικία σε βάρος του κλαδου.
Επισημάναμε την αντιμετώπιση του κλα΄δου από τους υπηρεσιακούς του ΕΟΠΥΥ και την μεγάλη περικοπή που έχει υποστεί ο κλάδος αφήνοντας αλλες ομάδες παρόχων να ΄΄αλωνίζουν΄΄.
Επισημάναμε το πολύ μικρό μέγεθος της παραβατικότητά του κλάδου.
Θα υπάρχει περαιτέρω συνεργασία με την συγκεκριμένη δημοσιογράφο για την αποκατάσταση της αλήθειας.   

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Παρατηρήθηκε σήμερα στο e-dapy διόρθωση της τιμολόγησης της δαπάνης Νοεμβρίου.

Ως γνωστόν στις 18-11-2012 άλλαξε ο κανονισμός παροχών και η νέα τιμή (15 ευρώ) ισχύει από την δημοσίευση του νέου κανονισμού.
Όμως το σύστημα του ΕΟΠΥΥ τιμολογούσε  τα παραπεμπτικά του Νοεμβρίου έστω και εάν είχαν εκδοθεί πριν τις 18-11-2012 με 15 ευρώ ΕΑΝ ΕΙΧΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 18-11-2012, τιμολογούσε μάλιστα όλες τις επισκέψεις του παραπεμπτικού με 15 ευρώ.
Αυτό ήταν λάθος και έγιναν ενέργειες από την πλευρά του Π.Σ.Φ και με κοινοποίηση της Νομικής άποψης του Π.Σ.Φ.

http://psf.org.gr/news_details.php?id=1048

ΕΠΙΣΗΣ ΔΩΘΗΚΕ Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ σαν μεσο πίεσης.


ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΧΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.

Η διόρθωση που εγινε τιμολογεί τις επισκέψεις που είναι εκτελεσμένες μετά τις 18 Νοεμβρίου με 15 ευρώ ,αλλά μόνον αυτές και οχι ολο το παραπεμπτικό.
Αυτό αποτελεί μια μέση λύση που μειώνει την απώλεια του Νοεμβρίου.

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μετά την δημοσίευση του νεου κανονισμού παροχών του ΕΟΠΥΥ σε Φ.Ε.Κ που ΄΄πετσόκοβε΄΄ τις Φυσικοθεραπείες των ατόμων με κινητικά προβλήματα αποστείλαμε επιστολή στους Συλλόγους ατόμων με κινητικά προβλήματα.
Ευαισθητοποιήθηκαν κάποιοι σύλλογοι και απέστειλαν επιστολές στους αρμοδίους για τις περικοπές.
Έχει ενδιαφέρον η παρακάτω επιστολή της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ, σε ενα σημείο της επιστολής αναφέρει :΄΄Εμείς, ως πάσχοντες που τη βιώνουμε συνεχώς, σας λέμε ότι χρειαζόμαστε όσο τίποτα άλλο την υποστήριξη αυτών των φυσικών θεραπειών, που πολλές φορές είναι πιο αποτελεσματικές και από τα φαρμακευτικά σκευάσματα! Εάν στα άτομα με ΣΚΠ-ΠΣ που παρουσιάζουν κινητικές δυσκολίες προσφερθεί η κατάλληλη φροντίδα αποκατάστασης μέσα από συνεδρίες φυσικοθεραπείας, τότε τα άτομα αυτά μπορούν να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής, να γίνουν πιο λειτουργικά και να συνεχίσουν να προσφέρουν, όπως συμβαίνει σε όλες τις πολιτισμένες χώρες που σέβονται τα δικαιώματα των ασθενών τους!΄΄

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ


Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟ Π.Τ       ΣΕΡΡΩΝ